Projektowanie
  • Adres:
    ul. Dorohożycka, 3
Budynki biurowe i przemysłowe
  • Obecny obiekt Apfel Group – Unit.City – to pierwszy park innowacji na Ukrainie. To miejsce, w którym tworzy się ekosystem i infrastruktura dla rozwoju biznesu w obszarze wysokich technologii i przemysłów kreatywnych.
  • Nasza firma działa w następujących działach
  • Wentylacja, klimatyzacja, oddymiania i nadciśnienia powietrza, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania wody, systemów zaopatrzenia w ciepło i chłód, przepompowni wody pitnej i przeciwpożarowej, stacji chłodniczej.